Trình tạo trang – tính năng mới cho công việc kinh doanh của bạn

Trình tạo trang – tính năng mới cho công việc kinh doanh của bạn

Điều hành một doanh nghiệp đối tác chưa bao giờ dễ dàng hơn thế! Giờ đây, văn phòng hành chính cung cấp "Trình tạo trang" – một công cụ giúp bạn có thể tạo trang thông tin của riêng mình về dự án.

Quyền truy cập vào công cụ xây dựng đã được mở cho các đối tác có trạng thái "Nhà chuyên nghiệp" và "Tổng thống". Tính năng mới sẽ sớm có sẵn cho tất cả những người đã ký thỏa thuận hợp tác.

Tôi có thể làm gì trong "Trình tạo trang"?

• Tạo danh thiếp đối tác với thông tin chi tiết của bạn.
• Chọn biểu ngữ chính của trang của bạn.
• Hoàn thành các đơn vị video và văn bản.
• Thêm liên kết tới các trang đích của dự án.
• Chỉnh sửa nội dung trang, thay đổi thứ tự đơn vị, v.v.

Trình xây dựng tự động tạo trang dựa trên mã giới thiệu của đối tác.

"Trình tạo trang" nằm trong phần "Dành cho đối tác", trong tab "Công cụ". Và nó chứa hướng dẫn về cách tạo một trang.

Hãy thử tính năng mới ngay bây giờ – và bạn sẽ không còn băn khoăn về việc chia sẻ trang nào với những người tham gia tiềm năng trong dự án nữa.

THỬ