Các sự kiện chính của dự án: Bản tin tháng 1

Các sự kiện chính của dự án: Bản tin tháng 1

Vào tháng 1, cơ sở của bộ phận công nghệ kỹ thuật và thiết kế "Sovelmash" bắt đầu được hình thành tích cực. Các thiết bị và máy trạm đang được thiết lập và công việc dọn dẹp đang được thực hiện ở đây. Đã gần đến lúc những khu vực đầu tiên, tức khu vực phòng thử nghiệm và khu vực quấn dây được đưa vào hoạt động.

Video thông báo cũng sẽ thông báo cho bạn về những điều sau:

• ô tô điện dựa trên "Slavyanka" sẽ được sản xuất ở đâu tại Nga,
• những vị khách đến thăm công trường "Sovelmash"
• và các sự kiện khác của dự án diễn ra trong tháng 1.

Cùng xem và chia sẻ cho các nhà đầu tư và đối tác nhé!

XEM TIN KHÁC