Ключовите събития на проекта: дайджест на януари

Ключовите събития на проекта: дайджест на януари

През януари в проектно-конструкторското технологично бюро «Совэлмаш» започнаха активно да се формират работни помещения. Тук беше инсталирано оборудване, работни места, беше извършено почистване. Наближава времето, когато ще бъдат пуснати първите площи: тестовата лаборатория и зоната за навиване.

От видеото на дайджеста ще научите също:

• къде в Русия ще бъде създаден електромобил със «Славянка»,
• какви гости посетиха строителната площадка на «Совэлмаш»
• и други събития в проекта през януари.

Гледайте и споделяйте с инвеститори и партньори!

КЪМ ДРУГИ НОВИНИ