Khách hàng của bạn muốn biết thêm! | Một tình huống nghiên cứu kinh nghiệm của đối tác

Khách hàng của bạn muốn biết thêm! | Một tình huống nghiên cứu kinh nghiệm của đối tác

Bạn có phải là người tham gia dự án "Động cơ của Duyunov" không? Hãy cùng nhau giải quyết các tình huống thực tế mà các đối tác và nhà đầu tư của SOLARGROUP gặp phải. Chọn giải pháp tốt nhất hoặc đề xuất giải pháp của riêng bạn.

Người: Alexey N., Moscow

Mục tiêu: Gói 100.000 USD thanh toán một lần

Thu nhập hàng tháng: không tiết lộ

Tiết kiệm: không tiết lộ, nhưng có sẵn số tiền cần thiết

Theo Alexey, anh luôn rất độc lập trong các quyết định của mình. Vì vậy, anh đã để mắt đến dự án suốt một năm mà không liên hệ với người hỗ trợ hay quản lý cá nhân của mình. Anh ấy đã xem chương trình "Giờ chuyên gia". Bây giờ anh ấy đã sẵn sàng về mặt tài chính để thực hiện đầu tư, nhưng muốn đợi dự án chuyển sang giai đoạn triển khai cuối cùng. Anh chỉ xin một lời khuyên duy nhất: anh nên nghiên cứu thông tin gì để đưa ra quyết định cuối cùng?

Tùy chọn 1. "Cơ sở kiến thức".

Tùy chọn 2. Xem hội thảo trực tuyến.

Tùy chọn 3. Đăng ký theo dõi tất cả các cộng đồng.

Bạn sẽ đề xuất gì? Đề xuất lựa chọn của bạn trong phần bình luận.

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC