Hãy nhanh tay để trở thành một trong 100 người chiến thắng!

Hãy nhanh tay để trở thành một trong 100 người chiến thắng!

Bạn đang sống ở Việt Nam và mơ ước được ghé thăm "Sovelmash"? Bạn vẫn có thể tham gia chuyến tham quan độc đáo dành cho đối tác!

Vào ngày 15 tháng 5, chúng tôi đã triển khai ưu đãi "Chuyến đi đến Sovelmash" dành cho các đối tác của SOLARGROUP tại Việt Nam. Đến ngày 15 tháng 6, ưu đãi sẽ kết thúc! Chỉ còn một ít thời gian để đáp ứng 2 điều kiện của ưu đãi và nhận được món quà là một chuyến đi khó quên.

Hãy nhanh tay lên! 100 đối tác đầu tiên đáp ứng các điều kiện sẽ được đến Moscow.

Tôi cần phải làm gì? Đạt kết quả trước ngày 15/6, bao gồm:

• 15.000 USD – số tiền bán hàng mới ở cấp độ đầu tiên trong cấu trúc của bạn,
• 1.000 USD – đầu tư cá nhân của bạn vào dự án.

Xin lưu ý! Chỉ những kết quả bạn đạt được trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 mới được tính vào ưu đãi. Doanh số bán hàng và đầu tư được thực hiện trước đó không đáp ứng các điều kiện của ưu đãi.

Khi đáp ứng các điều kiện, bạn sẽ thấy thông báo "Tất cả các điều kiện đã được đáp ứng" trên trang đích của ưu đãi. Lúc này, hãy đợi chúng tôi tổng hợp kết quả ưu đãi và nhận lời mời đi du lịch!

Chi phí chuyến đi và chỗ ở của bạn sẽ được SOLARGROUP đài thọ.

Hãy nhanh tay để trở thành một trong những người chiến thắng! Nhiều thông tin thêm có sẵn ở đây.

THAM GIA