Skala i perspektywy: wyniki udziału Sovelmash w wydarzeniach w 2022 roku

Skala i perspektywy: wyniki udziału Sovelmash w wydarzeniach w 2022 roku

W 2022 roku Sovelmash po raz pierwszy uczestniczył w kilku imprezach na dużą skalę. Przypomnijmy, jakie to miało znaczenie dla rozwoju firmy i projektu.

MVTF Armia-2022: 15-21 sierpnia, obwód moskiewski

Debiut Sovelmash na największym międzynarodowym forum militarno-technicznym zakończył się dla firmy sukcesem. Sovelmash zaprezentował na wystawie ponad 20 własnych realizacji, które przyciągały uwagę zarówno mediów, jak i zwiedzających.

Priorytetowi sponsorzy informacyjni forum i inna prasa szeroko informowała o firmie, budowie BPT i technologii Slavyanka. Opracowania Sovelmash trafiły do rankingów najlepszych innowacji forum według różnych mediów.

Łącznie forum odwiedziło 2 miliony gości, w tym oficjalne delegacje wojskowe z 85 krajów, a także specjaliści specjalistycznych firm. Po Army-2022, Sovelmash aktywnie pracował z potencjalnymi klientami, którzy byli zainteresowani produktami i usługami firmy na forum.

Więcej o wynikach imprezy można przeczytać tutaj.

Targi ElectroTrans 2022: 21-23 września w Expocentrum przy Krasnaya Presnya

Targi zbiegły się w czasie z rosyjskim tygodniem transportu publicznego. Na nich Sovelmash zaprezentował silniki i produkty końcowe wykorzystujące technologię uzwojenia kombinowanego Slavyanka: motocykl elektryczny, wciągarkę, silnik do łodzi i inne eksponaty.

Targi są główną platformą komunikacji pomiędzy specjalistami i przedsiębiorstwami w dziedzinie pojazdów elektrycznych. W targach i programie biznesowym wzięło udział ponad 144 organizacji z Rosji. Dla firmy Sovelmash udział w targach ElectroTrans był okazją do zademonstrowania swoich produktów, a także wykorzystania technologii potencjalnym klientom.

Relacja wideo z targów.

Ogólnorosyjskie spotkanie na temat rozwoju transportu elektrycznego: 12 maja, Moskwa, Rosyjska Izba Przemysłowo-Handlowa

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku w dziedzinie rosyjskiego transportu elektrycznego. Zgromadziło ono urzędników, przedstawicieli biznesu, twórców pojazdów elektrycznych i stacji ładowania, organizacje naukowe i edukacyjne oraz jednostki certyfikujące.

W imieniu Sovelmash przemówił Aleksander Sudarev, szef centrum prasowego Sovelmash. Mówił o celach Sovelmash, budowie biura projektowo-technologicznego oraz usługach przyszłej firmy. Mówił też o zaletach silników elektrycznych z uzwojeniami kombinowanymi i przykładach ich efektywnego wykorzystania w transporcie.

Więcej o spotkaniu można przeczytać pod tym linkiem.

W 2022 roku udział Sovelmash w dużych wydarzeniach sprawił, że stał się on bardziej rozpoznawalny w kręgach biznesowych, na wysokim szczeblu władzy i w mediach jako innowacyjna firma, która działa zgodnie z perspektywiczną strategią rozwoju. Po wydarzeniach odbyło się również wiele spotkań i negocjacji z potencjalnymi klientami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OSIĄGNIĘCIACH SOVELMASH W 2022