Откриване на Търговски дом «Совэлмаш» | Продажба на електроинструменти и битова техника

Откриване на Търговски дом «Совэлмаш» | Продажба на електроинструменти и битова техника

Днес Дмитрий Александрович Дуюнов анонсира откриването на Търговски дом «Совэлмаш» — площадка за продажба на електроинструменти и битова техника, разработена от «Совэлмаш».

Тази задача беше планирана за 2023 година, но благодарение на сплотената и професионална работа на колектива на компанията «Совэлмаш» и с цел минимизиране на всички негативни фактори, влияещи върху постигането на целите на проекта, предизвикани от обективни причини: вирусът COVID-19, резки скокове на цените на материалите, въвеждане на санкции и др. — това вече се осъществява днес.

Както много от вас знаят, днес е взето решение за създаване на съвместно предприятие в Китай с цел производство на електроинструменти и битова техника на базата на вградено задвижване, разработено от «Совэлмаш». 

Отправната точка за приемането на такова решение беше оценката на колегите от Китай за себестойността на задвижването от «Совэлмаш». 

____________________________________

За справка:

Двигателят от «Совэлмаш» е по-евтин от ротора на стандартен колекторен двигател.

Асинхронното задвижване е по-евтино от съществуващите колекторни задвижвания и обикновените асинхронни задвижвания с класически схеми от 50 Hz.

По себестойност двигателят, разработен от «Совэлмаш», е значително по-евтин от BLDC-двигателите (двигатели с постоянни магнити). 

____________________________________

И когато възникна въпросът за пускането на първата партида ъглошлифовъчни машини (УШМ) и продажбата им на територията на Руската Федерация, възникна необходимостта от инструмент за реализиране на продажби. 

Сега специалистите на «Совэлмаш» работят върху създаването на такъв инструмент — Търговски дом «Совэлмаш».

За тази цел на 23 юни компанията закупи необходимите имена на домейни, а от днес, 24 юни, Търговският дом «Совэлмаш» започна работа.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъпът до страницата на Търговския дом «Совэлмаш» ще се осъществява само чрез официалния сайт на компанията: http://sovelmash.ru  

УШМ ще бъдат първите произведени изделия на територията на Русия, след което се планира производството на торцови триони. До края на годината се планира пускането на четири вида продукти от «Совэлмаш». 

Планирани са отстъпки за инвеститорите за закупуване на инструменти, разработени от «Совэлмаш».

Официалните дилъри — това са всички лицензирани намотчици и специалисти, работещи с технологията на комбинираните намотки «Славянка».

След като съберат необходимата информация, специалистите на компанията ще пристъпят към следващия етап на работа — регистрация на Търговския дом «Совэлмаш» като юридическо лице, афилирано с компанията «Совэлмаш». 

Приятно гледане и следете нашите новини!