Нов етап в строителството: подготовка на производствените площи за работа

Нов етап в строителството: подготовка на производствените площи за работа

Производствените площи на проектно-конструкторското технологично бюро «Совэлмаш» придобиват все по-завършен вид:

• инсталирано е оборудване за навиване,
• извършва се заваряване на гредите на крана,
• започва почистване на територията.

Скоро производствената площадка ще бъде готова за работа.

В административно-битовия корпус специалистите монтират инженерни мрежи, електричество, контакти и извършват друга работа.

Строителите се подготвят за началото на монтажа на врати и прозорци.

Продължава доставката на оборудване на територията на ПКТБ и инсталирането на междустайни прегради.

Извън сградата се извършват земни работи:

• на територията на обекта продължава полагането на канализация,
• извън площадката се затварят люкове и се извършва подготовка за обратното засипване.

Гледайте днешното видео от строителната площадка.

Сроковете за завършване на строителството на ПКТБ зависят от темпа на постъпващите инвестиции. Инвестирайки в проекта, ще ускорите строителството и ще приближите времето за получаване на дивиденти от печалбите на предприятието.

КЪМ ДРУГИ НОВИНИ