Нова публикация за двигателите на «Совэлмаш» в информационната агенция Mil.Press Военно

Нова публикация за двигателите на «Совэлмаш» в информационната агенция Mil.Press Военно

Точно преди началото на Международния военно-технически форум «Армия-2022» е публикувана нова статия за разработките на «Совэлмаш» в информационната агенция Mil.Press Военно. Напомняме, че компанията «Совэлмаш» ще представи своите разработки в гражданския сектор на форума. 

В публикацията се разказва за предимствата на технологията на комбинираните намотки «Славянка», която може да се използва в повечето сфери на човешката дейност: от промишлено и медицинско оборудване до военна и битова техника. 

Освен това в статията се разказва за някои от разработките на «Совэлмаш», които ще бъдат представени на форума «Армия-2022». По-точно за асинхронния тягов двигател от серията ДАТ-100 L6 и вграденото задвижване за електроинструменти и битова техника. 

Авторите на публикацията отбелязват: «В бъдеще разработките на компаниите могат успешно да заменят внасяните от чужбина решения. Освен непосредственото разработване на електрически машини, специалистите на «Совэлмаш» имат опит и компетенции в проектирането на производствени предприятия, в създаването на производствени мощности».

Публикацията е достъпна на линка
.

Ще добавим, че информационната агенция Mit.Press Военно е ориентирана към широка аудитория от военни и високо образована част от цивилното мъжко население. Ежемесечната аудитория на изданието е над 70 000 души.