Монтаж на междустайни прегради и работа с инженерни мрежи: новини от строителната площадка

Монтаж на междустайни прегради и работа с инженерни мрежи: новини от строителната площадка

Под мецанина на втория етаж на ПКТБ е в пълен ход монтирането на метални скелети. Скоро ще бъде направена замазка и в зависимост от зоната ще започне полагането на плочки или линолеум и оформянето на пода. Също така в близко бъдеще строителите ще започнат да монтират междустайни прегради.

На територията вътре в ПКТБ са сложени материали, които вече са започнати да се монтират. Образувано е помещение на бъдещата лаборатория за тестване на «Совэлмаш».

На територията на административно-битовия корпус (АБК) завършва инсталирането на междустайни прегради на втория етаж. Част от преградите от едната страна не са затворени, тъй като вътрешните инженерни мрежи ще се разклоняват. Скоро ще бъдат монтирани контакти, електричество, окабеляване, система с нисък ток и много друго. Също така ще бъде осигурено водоснабдяване.

На третия етаж вече са монтирани доста скелети на прегради, всеки ден те стават все повече и повече.

На улицата територията на временния склад е практически разтоварена. Вътре в ямата е направен подготвителен бетонен слой. Сега се извършва обвързване на армировката и се оформя кладенец, необходим за свързване на външни инженерни комуникации.

Демонтирани са плочите на временния път. Сухите трансформатори скоро ще бъдат инсталирани вътре в сградата. Извършва се работа с инженерни мрежи извън площадката: изкопана е траншея, провежда се топлина към сградата на ПКТБ.

Гледайте репортаж от строителната площадка на линка.

Напомняме ви, че темпът на строителство сега зависи от обема на постъпващите инвестиции. Можете да подкрепите проекта и да ускорите изграждането на ПКТБ «Совэлмаш».