Инжиниринговият бизнес на «Совэлмаш» и неговите потенциални клиенти

Инжиниринговият бизнес на «Совэлмаш» и неговите потенциални клиенти

• Кога ще започнете да произвеждате двигатели?
• Ще започне ли производството на мотора-колело?
• Кога ще бъде построен заводът?

Регулярно се задават подобни въпроси за компанията «Совэлмаш». Те показват, че не всички участници в проекта разбират с какъв бизнес се занимава предприятието и кои са потенциалните му клиенти. Днес ще поговорим за това.

«Совэлмаш» — това е инжинирингова компания, чиято цел е комерсиализацията на технологията на комбинираните намотки «Славянка». За тази цел се не се строи завод, а проектно-конструкторско технологично бюро (ПКТБ), което ще печели от разработването на иновационни електродвигатели с комбинирани намотки «Славянка» и пускането им в производство.

Кои ще бъдат основните клиенти на «Совэлмаш»?

Първо, това са компаниите, които произвеждат асинхронни електродвигатели или оборудване с тях и искат да имат конкурентни преимущества на пазара. Днес електродвигателите се използват навсякъде: от жилищно-комуналното и селското стопанство до военната и добивната промишленост, транспорта и медицината. ПКТБ «Совэлмаш» ще разработва своя продукт за предприятията от всички тези сфери. Ето защо кръгът от потенциални клиенти на компанията е много широк. Днес вече са постигнати споразумения за сътрудничество с редица клиенти, информацията за които не се разкрива, тъй като това е търговска тайна.

Какви услуги ще предоставя ПКТБ «Совэлмаш»?


• Разработване на електродвигатели с комбинирани намотки «Славянка», които превъзхождат всички световни аналози по енергийна ефективност, мощност, надеждност и не изискват при производство труднодостъпни редкоземни метали.
• Разработване и производство на средства за производство, технологично оборудване, машини, инструменти за производство на двигатели.
• Ще се занимава със създаване и поставяне на производствени линии за мощностите на клиента.
• Ще осъществява изготвяне на пълна документация за проекта на клиента: от разработката на проекта на бъдещия завод до документацията за двигателите, които ще се произвеждат там.

И така, нека обобщим. Компанията «Совэлмаш» ще произвежда малки партиди двигатели за отделни цели, но това е допълнително направление на работа. Компанията прави основния си залог върху развитието като много по-мащабен и обещаващ бизнес.

Узнайте на какъв етап е строителството на ПКТБ в момента.

ИСКАМ ДА УЗНАЯ