5 най-добри публикации за «Совэлмаш»

5 най-добри публикации за «Совэлмаш»

Компанията «Совэлмаш» все повече се споменава в медийното пространство. Ще ви покажем подбор от петте най-актуални, интересни и подробни публикации в медиите. Тя ще бъде полезна за тези, които искат да разберат по-добре дейността на «Совэлмаш» и да споделят информацията с другите.

Телевизионният канал «Звезда»
Видео интервю със заместник генералния директор за връзки с обществеността на «Совэлмаш» Александър Сударев, което е записано на форума «Армия-2022». За тези, които искат да научат за иновациите в достъпна форма.
В интервюто се говори за най-новите разработки на компанията, предимствата на технологията «Славянка», иновационната дейност на бъдещия инжинирингов център.
Видеото е на руски език. На английски език с наш превод.

Списанието Forbes
Статията «Иновации за промишлеността: «Совэлмаш» пуска на пазара двигатели от нов тип». За тези, които искат да разберат подробно проекта и да споделят информацията с партньорите.

В публикацията се описват подробно целите на създаването на компанията «Совэлмаш», работещи мощности, разработки и планове за бъдещето. Особено внимание се отделя на краудинвестиционния метод за финансиране на проекта. Има активни връзки, водещи до страницата за регистрация в личния кабинет и връзка към видео за проекта.

Оригиналната статия е тук.

Списанието Russian Business Guide

Статията «Совэлмаш» по пътя към енергоефективното бъдеще». За тези, които искат да научат повече за «Совэлмаш» от генералния директор на компанията. Освен това, в статията се говори за услугите и клиентите на компанията, краудинвестинга и за строителството на инжиниринговия център.
Оригиналната статия на руски език — с.30, на английски език — с.32.

Агенцията MIL.PRESS
Статията «Създадени по руска технология асинхронни електродвигатели ще бъдат предложени на военните». За тези, които се интересуват от технически подробности.
Статията е публикувана във връзка с участието на «Совэлмаш» във военно-промишления форум «Армия-2022». В нея се разказва за най-новите иновационни разработки на компанията, които бяха представени на форума и предизвикаха най-голям интерес от страна на посетителите.
Оригиналната статия е тук.

Отрасловият информационен сборник: руски обществен транспорт 2022
Статия «Совэлмаш»: решения за енергийно ефективни електрически задвижвания с общо и специално предназначение». За тези, които искат да научат подробно за продуктите и услугите на компанията.

Публикацията е подготвена в рамките на участието на «Совэлмаш» в Руската седмица на обществения транспорт.

Оригиналната статия е тук.

Запазете нашия подбор и го споделете с партньори!