Tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" trở lại từ ngày 1 tháng 2

Tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" trở lại từ ngày 1 tháng 2

Chúng tôi đã lắng nghe yêu cầu của các bạn và sẽ khởi chạy tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" vào ngày 1 tháng 2. Các điều kiện về cơ bản là như cũ, ngoại trừ một số thay đổi nhỏ.

Mời một người bạn tham gia dự án và nhận 5 USD vào tài khoản đối tác của bạn. Bạn có thể rút hoặc tái đầu tư khoản tiền này. Chúng tôi sẽ cấp cho bạn của bạn 20 USD ghi có vào tài khoản chính. Bạn có thể gửi tối đa 25 lời mời kèm theo quà tặng mỗi tháng, qua đó tăng thu nhập hằng tháng của bạn lên tối đa 125 USD.

Tùy chọn này có sẵn cho tất cả người tham gia dự án.
Mỗi người các bạn đều có thể tích cực thúc đẩy dự án và qua đó đẩy nhanh việc gây quỹ tài trợ. Để sử dụng tùy chọn này, bạn cần ký thỏa thuận hợp tác. Thủ tục này rất đơn giản và mất không quá một phút.


Cách để tôi nhận được quà?


• Nhấp vào biểu ngữ "Nhận quà tặng" trên Trang chính của văn phòng hành chính. Bạn sẽ được yêu cầu ký thỏa thuận hợp tác, vì chỉ sau đó chúng tôi mới có thể ghi có cho bạn số tiền quà tặng.

• Sau đó điền thông tin chi tiết về bạn của bạn vào một biểu mẫu đặc biệt.

• Trong vòng 30 ngày sau khi gửi quà tặng, bạn của bạn phải kích hoạt tài khoản tại văn phòng hành chính bằng cách nhấp vào liên kết trong lời mời sẽ được gửi đến email của họ.

• Trong vòng 20 ngày sau khi kích hoạt tài khoản, bạn của bạn phải được xác minh tại văn phòng hành chính. Sau đó, quà tặng sẽ được ghi có cho cả hai bạn.

• Bạn của bạn cần đầu tư vào dự án trong vòng 20 ngày sau khi xác minh. Nếu không, 20 USD quà tặng sẽ bị thu hồi. Trong trường hợp này, 5 USD được ghi có cho bạn sẽ không bị thu hồi và vẫn sẽ nằm trong tài khoản đối tác của bạn.


Tìm hiểu chi tiết bằng cách theo liên kết.

Sử dụng công cụ hiệu quả để quảng bá dự án và tăng thu nhập của bạn!