Tham gia hội thảo trực tuyến và được giảm giá 10 USD khi mua hoặc nâng gói của bạn

Tham gia hội thảo trực tuyến và được giảm giá 10 USD khi mua hoặc nâng gói của bạn

Hội thảo trực tuyến của chúng tôi thậm chí còn hữu ích hơn trước! Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền khi mua hoặc tăng quy mô gói đầu tư.Giờ đây, khi tham gia, bạn không chỉ biết được tin tức về dự án và SOLARGROUP mà còn nhận được mã khuyến mại giảm giá 10 USD. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền khi mua hoặc tăng gói đầu tư.

• Đăng ký dự hội thảo trực tuyến SOLARGROUP. Chúng tôi tiến hành phát sóng trực tiếp bằng 11 ngôn ngữ về các chủ đề khác nhau: về dự án, chương trình đối tác, khung pháp lý và các câu hỏi khác. Chúng tôi mời các vị khách chuyên gia và đại diện của SOLARGROUP. Hãy lựa chọn hội thảo mà bạn thấy thú vị! Bạn có thể tìm thấy lịch trình của tất cả các hội thảo trực tuyến tại văn phòng hành chính bằng cách nhấp vào liên kết.

• Vào ngày tổ chức hội thảo, bạn sẽ nhận được email chứa mã khuyến mại. Quan trọng! Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký nhận bản tin từ SOLARGROUP, nếu không chúng tôi sẽ không thể gửi mã khuyến mại cho bạn. Bạn có thể xem và đăng ký trong hồ sơ văn phòng hành chính của bạn.

Cách nào sử dụng mã khuyến mại?

• Sử dụng mã khuyến mại trong vòng 3 ngày sau khi nhận được.

• Chọn gói đầu tư bạn muốn mua hoặc tăng quy mô tại văn phòng hành chính.

• Nhập mã khuyến mại vào trường "Tôi có mã khuyến mại". Việc giảm giá sẽ được áp dụng ngay lập tức.

Bạn có thể tìm thấy chi tiết về ưu đãi bằng cách theo liên kết.

Hãy sử dụng và tiết kiệm tiền khi mua hoặc tăng gói!

ĐĂNG KÝ DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN