Thay đổi giai đoạn, tin tức từ Trung Quốc và từ "Sovelmash"

Thay đổi giai đoạn, tin tức từ Trung Quốc và từ "Sovelmash"

Chúng tôi đã tóm tắt kết quả năm trong dự án "Động cơ của Duyunov" tại hội thảo báo cáo trực tuyến. Bạn đã xem buổi phát sóng chưa?

Nếu chưa, điều đó có nghĩa là bạn đã bỏ lỡ một số tin tức quan trọng:
• khi dự án chuyển sang giai đoạn 19,
• quá trình xây dựng trung tâm kỹ thuật đang tiến triển ra sao,
• loại xe cải tiến nào có thể được trang bị động cơ dựa trên "Slavyanka",
• việc chuyển đổi cổ phần sẽ bắt đầu như thế nào và vào khi nào.

Bạn có thể theo dõi và tìm hiểu về các sự kiện chính của dự án từ bản ghi phát sóng theo liên kết.

Hãy xem và chia sẻ với các nhà đầu tư, đối tác khác!

ĐẦU TƯ