Cách có lợi nhất để tăng danh mục đầu tư của bạn

Cách có lợi nhất để tăng danh mục đầu tư của bạn

Một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm và nhân nhiều lần số tiền của bạn là đầu tư vào một doanh nghiệp có triển vọng. Và cổ phần của bạn trong đó càng lớn thì cổ tức sẽ càng cao.

Hiện tại có một ưu đãi có hiệu lực trong dự án, đặc biệt dành cho những người chắc chắn về sự thành công của "Sovelmash" và muốn củng cố danh mục đầu tư của mình.

Từ nay đến hết ngày 31 tháng 3, hãy tăng gói đã thanh toán của bạn và mua cổ phần với mức chiết khấu cao nhất dành cho bạn.

Dự án sắp hoàn thành nên một số ưu đãi đã kết thúc. Và sẽ càng có ít hơn nữa trong tương lai. Hãy nhanh tay và tận dụng một trong những ưu đãi có lợi nhất dành cho bạn!

TĂNG GÓI