Giúp khách hàng của bạn nhận được Tiền thưởng khởi đầu | Sử dụng văn phòng hành chính thật dễ dàng!

Giúp khách hàng của bạn nhận được Tiền thưởng khởi đầu | Sử dụng văn phòng hành chính thật dễ dàng!

Nếu bạn hoặc khách hàng của bạn chưa nhận được "Tiền thưởng cho người mới bắt đầu" thì video này chính là dành cho bạn!

"Tiền thưởng dành cho người mới bắt đầu" là món quà trị giá 25 USD cho khoản đầu tư đầu tiên của bạn. Ưu đãi này giúp tiết kiệm tiền đầu tư.

Bạn có thể sử dụng tiền thưởng trong vòng 14 ngày sau khi xác nhận đăng ký tại văn phòng hành chính. Nhận 25 USD thực sự rất đơn giản!

• Đăng ký tại văn phòng hành chính.
• Xác nhận địa chỉ email của bạn bằng cách nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi. Sau đó, 25 USD sẽ được ghi có vào tài khoản chính của bạn ở văn phòng hành chính.
• Đầu tư trong vòng 14 ngày dương lịch sau khi xác nhận. Mua gói đầu tư trả góp hoặc thanh toán một lần. Nếu bạn không thực hiện trong vòng 14 ngày, tiền thưởng sẽ bị thu hồi.

Đọc thêm về tùy chọn "Tiền thưởng cho người mới bắt đầu" tại đây.

Ngoài ra, hãy nhớ xem video hướng dẫn và chia với khách hàng mới của bạn.

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN