"Quà tặng cho bạn bè": điều kiện mới của tùy chọn

"Quà tặng cho bạn bè": điều kiện mới của tùy chọn

Chúng tôi đã cập nhật tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" để làm cho tùy chọn này hữu ích hơn đối với việc phát triển dự án.

Giờ đây, đối với mỗi người bạn mời tham gia dự án, bạn sẽ được ghi có 5 USD vào tài khoản đối tác của mình. Chúng tôi cũng sẽ cấp cho bạn bè của bạn 25 USD được ghi có vào tài khoản chính ở văn phòng hành chính, số tiền này có thể dùng để đầu tư vào dự án.

Điều kiện tặng quà

  • Bạn bè của bạn phải kích hoạt tài khoản tại văn phòng hành chính trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi bạn gửi quà cho họ.
  • Họ phải xác minh tại văn phòng hành chính trong vòng 20 ngày sau khi kích hoạt tài khoản. Khi điều này được thực hiện, chúng tôi sẽ ghi có tiền cho cả bạn và bạn bè của bạn.
  • Bạn của bạn phải đầu tư vào dự án trong vòng 20 ngày sau khi xác minh. Trong trường hợp này, quà tặng 25 USD có thể được sử dụng để thanh toán cho gói đầu tư. Nếu bạn bè của bạn không đầu tư trong thời gian quy định, quà tặng của họ sẽ bị hủy.

Bạn có thể gửi 25 lời mời kèm theo quà tặng mỗi tháng và được ghi có tới 125 USD vào tài khoản đối tác của mình. Bạn có thể gửi nhiều lời mời hơn, nhưng không kèm theo quà tặng.

Các điều kiện chi tiết của tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" được mô tả trong phần "Ưu đãi khuyến mại" của văn phòng hành chính tại đây.

Điều quan trọng là không chỉ tự mình nghiên cứu các quy tắc quyền chọn mà còn phải giải thích chúng cho một người bạn mà bạn mời tham gia dự án để cả hai bạn đều nhận được quà tặng.

Tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" là cơ hội để tăng thu nhập và danh mục đầu tư của bạn. Đó cũng là đóng góp của bạn cho sự phát triển của dự án.

Hãy tận dụng nó!

MỜI BẠN BÈ