"Quà tặng cho bạn bè": cách đẩy nhanh quá trình xây dựng D&E "Sovelmash"

"Quà tặng cho bạn bè": cách đẩy nhanh quá trình xây dựng D&E "Sovelmash"

Bạn có muốn trung tâm kỹ thuật "Sovelmash" được hoàn thành nhanh hơn, để bắt đầu mang lại lợi ích cho thế giới và lợi nhuận cho các nhà đầu tư không? Bạn có thể tự mình tạo nên sự khác biệt bằng cách dành ra 10 phút mỗi ngày. 

Hãy nói với một người bạn về dự án "Động cơ của Duyunov" và mời họ đầu tư. Tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây


Nói đơn giản là SOLARGROUP sẽ tặng 100 cổ phần đầu tư cho mỗi người bạn được xác minh tại văn phòng hành chính thông qua lời mời của bạn và cho chính bạn với tư cách là người mời. Khi "Sovelmash" bắt đầu mang lại cổ tức cho các nhà đầu tư của mình, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho những người bạn mà bạn đã mời tham gia dự án.

Hiệu quả của tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" được bảo đảm bằng số liệu thống kê. Kể từ tháng 1 năm 2021, 29% người tham gia dự án mới đã đăng ký tại văn phòng hành chính nhờ tùy chọn này. Họ đã đầu tư vào dự án 20% tổng số vốn huy động được trong giai đoạn này.

Thông thường cứ hai người nhận được "Quà tặng cho bạn bè" thì một người đăng ký ở văn phòng hành chính. Hãy mời một người bạn mỗi ngày và bạn sẽ có khoảng 15 thành viên mới tham gia dự án trong một tháng. Hiện có hơn 47.000 nhà đầu tư vào dự án "Động cơ của Duyunov". Nếu mỗi người đều sử dụng tùy chọn "Quà tặng cho bạn bè" ít nhất một lần thì trung tâm kỹ thuật sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động đúng thời hạn. 

Bạn mời bạn bè tham gia dự án như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Chia sẻ bài đăng trên các trang mạng xã hội của bạn hoặc nói chuyện trực tiếp với một người bạn. Giải thích điều gì thu hút bạn đến với dự án và nó có thể hữu ích như thế nào đối với bạn bè của bạn. "Quà tặng cho bạn bè" sẽ là một động lực bổ sung để tham gia dự án. 

Hãy bắt đầu làm điều đó ngay hôm nay. Cùng nhau, chúng ta có thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào!