D&E "Sovelmash" hôm nay

D&E "Sovelmash" hôm nay

Đang tiến hành đổ sàn hoàn thiện tầng một trong D&E.

Trong video 
mới, chúng ta sẽ cùng xem xét các quy trình đang diễn ra tại công trường.

Chúc bạn xem vui vẻ!

Bạn có muốn biết ai sẽ là khách hàng của D&E "Sovelmash" không? Hãy xem nội dung mới nhất của chúng tôi về đề tài này.

TÌM HIỂU