Tin tức công trường xây dựng D&E "Sovelmash"

Tin tức công trường xây dựng D&E "Sovelmash"

Một video mới từ công trường xây dựng cung cấp tổng quan ngắn gọn cả từ bên ngoài tòa nhà và từ bên trong D&E "Sovelmash".

Sàn trong tòa nhà đang được lát gạch và việc lắp đặt các vách ngăn bên trong đang được tiến hành.

Theo dõi tin tức của chúng tôi về việc xây dựng D&E "Sovelmash", đăng ký các nhóm chính thức của công ty trên mạng xã hội - theo dõi các sự kiện của "Sovelmash"