Mua gói mới hoặc tăng gói hiện tại của bạn - nhận đến 50% cổ phần thưởng thêm

Mua gói mới hoặc tăng gói hiện tại của bạn - nhận đến 50% cổ phần thưởng thêm

Hãy hỗ trợ việc lắp đặt các tiện ích kỹ thuật trong D&E "Sovelmash"!

Một cột mốc quan trọng đã đạt được trong việc xây dựng trung tâm kỹ thuật. Hệ thống sưởi trong tòa nhà cần được bật trước khi giá lạnh mùa đông. Việc hoàn thành phạm vi công việc để lắp đặt các tiện ích kỹ thuật sẽ phát sinh nhiều chi phí một lần.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không khởi động các hệ thống kỹ thuật trước mùa đông? Dự án vẫn sẽ được thực hiện trong mọi trường hợp. Nhưng "Sovelmash" sẽ phải chịu thêm chi phí cho việc sưởi bắt buộc, quá trình xây dựng sẽ hoàn thành muộn hơn so với kế hoạch và công ty sẽ phải chịu thêm chi phí. Đối với các nhà đầu tư dự án, điều này có nghĩa là việc trả cổ tức sẽ bắt đầu chậm hơn.

Để hoàn thành việc xây dựng D&E đúng thời hạn, chúng tôi đang tung ra một chương trình ưu đãi duy nhất trong dự án!

Bạn mua một gói đầu tư mới - và nhận được 10% đến 50% cổ phần thưởng thêm.

Gói càng giá trị, bạn càng nhận được nhiều tiền thưởng.

Bạn có thể mua gói mới với mức chiết khấu ở giai đoạn hiện tại nếu là nhà đầu tư mới, hoặc với chiết khấu của gói bạn đã mua trước đó nếu là nhà đầu tư từ trước.

Mọi nhà đầu tư đều sẽ được hưởng lợi!


Nếu bạn đang đầu tư lần đầu tiên - hãy mua một gói với giá chiết khấu ở giai đoạn 17 hiện tại và nhận được tới 50% cổ phần thưởng thêm từ số cổ phần trong gói.

Nếu bạn đã thanh toán đầy đủ cho gói trước đó - hãy mua gói mới với mức chiết khấu của gói đã thanh toán và nhận được cổ phần thưởng thêm lên đến 50%.

Trả góp - mua gói mới hoặc tăng gói hiện tại với mức chiết khấu trả góp của bạn và nhận lên đến 50% cổ phần thưởng thêm.

Nếu bạn mua gói theo hình thức thanh toán một lần, tiền thưởng sẽ được ghi có ngay sau khi thanh toán. Nếu bạn mua gói trả góp, tiền thưởng sẽ được ghi có sau khi bạn thanh toán đầy đủ gói mà không có một lần thanh toán nào quá hạn.

Chú ý! Ưu đãi có hiệu lực đến hết ngày 31/7!

Điều kiện đầu tư như vậy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có trong dự án nữa.
Hãy nhanh tay để tận dụng ưu đãi và chia sẻ với các đối tác của dự án - https://reg.solargroup.pro/vi/...

Hãy cùng hoàn thành hệ thống sưởi cho D&E!