Bạn muốn thấy gì trong phần "Đội"? | khảo sát

Bạn muốn thấy gì trong phần "Đội"? | khảo sát

Bạn thân mến! Chúng tôi không ngừng phát triển và nâng cao văn phòng hành chính. Ý kiến ​​của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi mời bạn thực hiện một cuộc khảo sát ngắn và giúp làm cho các bộ phận của văn phòng hành chính trở nên thuận tiện và nhiều thông tin hơn.

Bây giờ chúng tôi đang tích cực làm việc trên tiểu mục "Đội". Nó nằm trong phần "Dành cho đối tác" và chứa tất cả các thông tin và số liệu thống kê cần thiết về cấu trúc của từng người tham gia chương trình đối tác. Điều này hiển thị dữ liệu khách hàng, bao gồm các khoản trả góp và thanh toán. Đối tác cần dữ liệu này để tương tác với đội và hành động kịp thời. Kiểm tra xem phần này đang trông như thế nào.

Bây giờ, hãy theo liên kết và cho chúng tôi biết phần này thiếu gì, điều gì trông có vẻ bất tiện và điều gì có vẻ hữu ích nhất theo quan điểm của bạn. Và chia sẻ với chúng tôi đề xuất của bạn về những gì bạn muốn thêm vào phần này.