Kết quả gây quỹ tài trợ cho dự án "Động cơ của Duyunov" qua số liệu

Kết quả gây quỹ tài trợ cho dự án "Động cơ của Duyunov" qua số liệu

Tại Hội nghị Quốc tế SOLARGROUP, Giám đốc thương mại Pavel Shadskiy đã công bố thông tin mà tất cả các nhà đầu tư mong chờ. Đây là số liệu thống kê về kết quả gây quỹ của dự án trong thời gian 5 năm qua.

Chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn.

Tài chính

Các khoản đầu tư đã thu hút vào dự án - 47.803.407 USD.
Các gói đầu tư đã bán - 67.176 gói.
Bàn giao các nhà đầu tư - 23.544.203.135 cổ phần.
Khoản đầu tư còn lại cần được huy động là 12,196,593 USD.

Con người

Có 367.125 người tham gia đã đăng ký tại văn phòng hành chính.
46.975 người đã đầu tư vào dự án.
14.300 đối tác của SOLARGROUP đã kiếm được lợi nhuận từ chương trình đối tác.

10 quốc gia hàng đầu theo số lượng nhà đầu tư:

Ấn Độ - 11.541 (vào năm 2022, họ đã vượt qua tất cả các quốc gia khác ở chỉ số này),
Russia - 9.516,
Vietnam - 6.418,
Indonesia - 2.231,
Bờ Biển Ngà - 1.871,
Benin - 1.193,
Nepal - 1.096,
Peru - 859,
Bungari - 718,
Đức - 682.

10 quốc gia hàng đầu theo quy mô đầu tư:


Nga - 22.727.343 USD,
Việt Nam - 8.166.357 USD,
Ấn Độ - 7.602.467 USD,
Indonesia - 3.012.756 USD,
Đức - 1.968.709 USD,
Bờ Biển Ngà - 1.144.919 USD,
Tây Ban Nha - 973.137 USD,
Nepal - 934.425 USD,
Belarus - 779.367 USD,
Kazakhstan - 645.814 USD.

Mục tiêu của SOLARGROUP là hoàn thành việc cấp vốn cho dự án vào năm 2023. Số liệu và hoạt động hiện tại của các nhà đầu tư và đối tác cho thấy chúng ta đang có tất cả các tiền đề để hoàn thành việc này.