Các gói đầu tư mệnh giá mới trong văn phòng hành chính

Các gói đầu tư mệnh giá mới trong văn phòng hành chính

Việc đầu tư vào dự án "Động cơ của Duyunov" đang càng trở nên thuận lợi hơn. Chúng tôi đã giới thiệu các gói đầu tư theo mệnh giá mới để bạn có thể chọn loại mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi đầu tư.

Các gói mệnh giá mới trả góp kỳ hạn 10, 20 và 30 tháng:
35.000 USD,
75.000 USD,
400.000 USD,
500,000 USD.

Các gói có mệnh giá trước đây, nhưng với gói trả góp 30 tháng mới:
200.000 USD,
250.000 USD,
300.000 USD.

Các gói không có sẵn trong giai đoạn tài trợ dự án ban đầu và được giới thiệu sau đó nay đã được thêm vào bảng giá cho tất cả các giai đoạn. Đây là các gói 3.000 USD, 7.500 USD và 12.500 USD.

Do việc giới thiệu các gói đầu tư mới, mức chiết khấu của một số gói hiện có đã thay đổi. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các giao dịch mua đã được thực hiện ở mức chiết khấu cũ. 

Các gói mới và mức chiết khấu hiện tại đã có sẵn trong văn phòng hành chính, phần "Đầu tư". Chọn những gói phù hợp với bạn và đầu tư ngay bây giờ, trong lúc dự án đang có ưu đãi có lợi nhất trong lịch sử. Điều kiện ưu đãi có thể xem tại đây
.