Ngày 8/6/2019 là một ngày đáng nhớ trong lịch sử dự án

Ngày 8/6/2019 là một ngày đáng nhớ trong lịch sử dự án

SOLARGROUP đã khai trương văn phòng đại diện quốc gia đầu tiên vào ngày này. Sự kiện xảy ra ở Pháp trong một hội nghị dành cho các đối tác và nhà đầu tư của dự án "Động cơ của Duyunov".

Kể từ đó, trong hơn 5 năm, văn phòng đại diện quốc gia đã được mở tại 28 quốc gia ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. Chiến lược này đã thành công vang dội. Cuối cùng có thể kết luận đó là điều đã giúp dự án trở nên quốc tế hóa và tăng tốc nguồn tài trợ.

Các quốc gia nơi đã mở văn phòng đại diện luôn dẫn đầu về mọi chỉ số: lượng đầu tư vào dự án, số lượng nhà đầu tư và đối tác. Những con số thống kê chứng minh điều đó.

Top 5 quốc gia theo số lượng nhà đầu tư:

• Ấn Độ — 16.400,
• Nga — 11.500,
• Việt Nam — 7.950,
• Bờ Biển Ngà — 4.200,
• Bénin — 3.100.

Top 5 quốc gia theo số lượng đầu tư:

• Nga — 34.700.000 USD,
• Việt Nam — 10.340.000 USD,
• Ấn Độ — 8.800.000 USD,
• Indonesia — 2.900.000 USD,
• Bờ Biển Ngà — 2.300.000 USD.

Ở những quốc gia nơi công ty có văn phòng đại diện, dự án phát triển nhanh hơn và hiệu quả hơn: văn phòng của SOLARGROUP được mở, các hội thảo trên trực tuyến và các cuộc họp thuyết trình trực tiếp được tổ chức thường xuyên. Ở một số quốc gia này, cơn sốt quan tâm đến công nghệ đã lan tỏa đến chính phủ, doanh nghiệp và các cấp giáo dục đại học.

ĐẦU TƯ