Wyniki tygodnia w projekcie "Silniki Duyunova"

Wyniki tygodnia w projekcie "Silniki Duyunova"

Na placu budowy Sovelmash w tym tygodniu prowadzone były prace w różnych obszarach. 

• Rozpoczął się nowy etap: przygotowanie powierzchni BPT do pracy. Zamontowano tam urządzenia do owijania, zespawano belki dźwigu, rozpoczęto sprzątanie terenu. 
• W budynku administracyjno-gospodarczym kontynuowano montaż mediów, elektryki, gniazdek. 
• Zamontowano wewnętrzne ściany działowe. 
• Kontynuowano dostawy sprzętu inżynieryjnego i technologicznego na teren BPT.
• Na zewnątrz budynku wykonano wykopy pod ułożenie kanalizacji i podłączenie do sieci ciepłowniczej. 

16 stycznia projekt przeszedł do nowego, 18. etapu finansowania z 20 planowanych. Projekt jest coraz bliżej realizacji, ale wciąż można zostać współwłaścicielem firmy inżynieryjnej Sovelmash na korzystnych warunkach, które nie będą dostępne po zakończeniu finansowania. Inwestuj w projekt, wspieraj budowę BPT i otrzymuj dywidendy z jego działalności.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI