Kā «Sovelmaš» gatavojas saņemt atbilstības atzinumu.

Kā «Sovelmaš» gatavojas saņemt atbilstības atzinumu.

Pavasaris tuvu, bet tas nozīmē, ka tuvojas laiks, kad uzņēmumam «Sovelmaš» vajadzēs nokārtot valsts komisiju un saņemt atzinumu par projektēšanas–konstruktoru tehnoloģiskā biroja būvniecības beigām. Saskaņā ar vienošanās ar «Tehnopolis «Maskava» tas notiks marta beigās.

Šobrīd «Sovelmaš» gatavo dokumentu paketes, lai iesniegtu pieteikumu par būvniecības pabeigšanu. Jau ir skaidrs, ka uz to brīdi vairāki būvdarbi netiks pabeigti, kā arī, visdrīzāk tiks saņemtas piezīmes. Lai paātrinātu procesu, «Sovelmaš» pieaicināja speciālistus iepriekšējai pārbaudei.

Dmitrijs Dujunovs: «Pēc 10. marta kontroles–uzraudzības institūciju pārstāvjiem jāuzsāk darbs mūsu objektā». Viņi noformulēs piezīmes, kas mums būs jānovērš līdz pieteikuma iesniegšanai būvniecības pabeigšanai».


Kas vajadzīgs saņemšanai par būvniecības pabeigšanai?

«Sovelmaš» uzdevums – nodot ēkas kārbu, kas pieslēgta ārējiem inženiertīkliem, aprīkota ar iekšējām komunikācijām un drošības sistēmām. Tehnoloģiskā iekārta, mēbeles un pārējais nav obligāts šajā etapā. Tāpēc galvenais uzsvars darbos šobrīd likts uz iekšējiem inženiertīkliem.


Kas notiks pēc atbilstības atzinuma saņemšanas?

Pēc tam iestāsies atļaujas saņemšanas periods PKTB nodošanai ekspluatācijā. Šajā etapā uzņēmumam «Sovelmaš» vajadzēs:

• samontēt un noregulēt tehnoloģisko iekārtu,
• ievadīt to darbā,
• aprīkot telpas un kabinetus ar mēbelēm un visu nepieciešamo.

Šos darbus jau izpilda, lai pēc tam ietaupītu laiku. «Laiks šobrīd mums – tas ir viss», – atzīmēja Dmitrijs Dujunovs.

Jūs varēsiet arī paātrināt būvniecību ar savām investīcijām projektā!

INVESTĒT