Как върви строителството на ПКТБ «Совэлмаш»

Как върви строителството на ПКТБ «Совэлмаш»

На строителната площадка работата кипи.

Отвън продължават изкопните работи, комуникациите се прокарват до сградата.

Вътре в проектно-конструкторското технологично бюро строителите монтират междустайни прегради и изпълняват други задачи.

Отделни площи, например лабораторията, са запълнени с оборудване, което е инсталирано на техните места.

Искате ли да видите как изглежда ПКТБ «Совэлмаш» днес? Гледайте новото видео на линка.

Напомняме ви, че можете да ускорите процеса на строителство на предприятието, като инвестирате в него сега!

ПОВЕЧЕ НОВИНИ