+ 5% дялове за своевременно плащане на вноски

+ 5% дялове за своевременно плащане на вноски

Ние ценим дисциплината — тя ни помага да постигнем целите си. Ето защо инвеститорите, които плащат вноски изцяло и по график, получават Дисциплинарен бонус. Това са +5% дялове към общия им брой в пакета.

Имате разсрочено плащане в нашия проект? Вижте графика на плащанията в личния кабинет, на линка.

Следвайте графика на вноските и Дисциплинарният бонус ще бъде ваш!

ПЛАТИ ВНОСКА