Ông D. A. Duyunov nói về mục tiêu của dự án và việc xây dựng D&E "Sovelmash" / Ngày 46

Trong video mới, ông Dmitriy Alexandrovich Duyunov đã gửi lời cảm ơn đến tất cả những người tham gia dự án vì sự tham gia và hỗ trợ của họ, đồng thời cũng có một chuyến tham quan ngắn ở công trường và nói chi tiết hơn về công việc đã hoàn thành cũng như các hoạt động sắp tới.