Đại diện Hiệp hội Nhà Phát minh và Sáng tạo Toàn Nga (VOIR) đã đến thăm "Sovelmash"

Ngày mới — khách mới tại "Sovelmash"! Vào ngày 21 tháng 7, ông Vyacheslav Minaev, Giám đốc Điều hành của Hội đồng Trung ương của Hiệp hội Nhà Phát minh và Sáng tạo Toàn Nga (VOIR), cùng thuyền trưởng Yuriy Chashkov, Cố vấn Hội đồng Trung ương về Giao thông Đường thủy của VOIR, đã đến thăm "Sovelmash". Các vị khách đã đến thăm cơ sở thuê của công ty, cũng như công trường nơi đang xây dựng bộ phận công nghệ kỹ thuật và thiết kế (D&E) "Sovelmash".