SOLARGROUP tại công trường xây dựng "Sovelmash"

Ngày 20/7, nhân viên và các đối tác của SOLARGROUP từ Ấn Độ, Bulgaria, Đức, Peru, Mỹ Latinh và Colombia đã đến thăm công trường ở Alabushevo - nơi đang tiến hành xây dựng bộ phận công nghệ kỹ thuật và thiết kế "Sovelmash". 
 
 Các khách mời đã có thể tận mắt chứng kiến ​​công việc đang thi công tại công trường.