Chi tiết xây dựng dự án "Sovelmash" / Ngày 42

Trong video mới, ông Dmitriy Alexandrovich Duyunov sẽ đi sâu vào chủ đề xây dựng bộ phận công nghệ kỹ thuật và thiết kế (D&E) "Sovelmash". 
 
 Ngoài ra trong video, bạn sẽ có thể xem tiến độ xây dựng tính đến thời điểm hiện tại. 
 
 Ngoài các hoạt động xây dựng trên cơ sở thuê của "Sovelmash", một loạt các công việc cần thiết đang được thực hiện để có thể vận hành D&E trong thời gian ngắn nhất sau khi hoàn thành việc xây dựng.