Các gói đầu tư mới: 200, 250 và 300 nghìn USD

Việc xây dựng của Bộ phận Thiết kế và Công nghệ Kỹ thuật đang được tiến hành tại địa điểm "Sovelmash" ở "Technopolis Moscow". Hầu như ngày nào chúng ta cũng thấy khung của tòa nhà tiến triển, nơi về sau các động cơ điện có một không hai về hiệu suất năng lượng và các thông số khác sẽ được phát triển.
 
 Giờ đây, nhiều người nhận thấy rằng dự án đang tiến gần hơn đáng kể đến việc thực hiện mục tiêu và rủi ro cho các nhà đầu tư cũng qua đó được giảm thiểu. Đó là lý do tại sao chúng tôi ngày càng nhận được nhiều yêu cầu mua các gói đầu tư lớn. Cả những nhà đầu tư đã mua cổ phần của dự án trước đó và những người đang chờ đợi giai đoạn xây dựng tích cực bắt đầu đều quan tâm đến việc mua chúng. 
 
 Bây giờ một cơ hội như vậy đã xuất hiện. Các gói đầu tư 200.000 USD, 250.000 USD và 300.000 USD đã có sẵn ở Văn phòng Hành chính. Bạn có thể mua cả hai thông qua chương trình trả góp 10 tháng và 20 tháng, cũng như trả một lần.
 
 Xin nhắc lại rằng, giá trị danh nghĩa của gói đầu tư càng lớn thì chiết khấu mua cổ phần trong đó càng cao. Đo dó, chiết khấu sẽ là tối đa trong các gói đầu tư lớn mới, có nghĩa là bằng cách mua các gói này, bạn sẽ được mua cổ phần với các điều kiện có lợi nhất hiện có trong dự án.
 
 Giá của cổ phần ở giai đoạn xây dựng doanh nghiệp thấp hơn đáng kể so với sau khi D&E đã đi vào hoạt động. Các nhà đầu tư sẽ có thể kiếm tiền từ việc bán cổ phần của dự án sẽ được chuyển đổi thành cổ phần của công ty tại đợt IPO, cũng như nhận được thu nhập thụ động qua cổ tức từ lợi nhuận của "Sovelmash". 
 
 Hãy trở thành một trong những nhà đầu tư quan trọng của dự án "Động cơ của Duyunov" và tăng số vốn của bạn.