Báo cáo từ tầng 2 của D&E "Sovelmash"

Đoạn video mới được quay từ một góc khác lạ đối với nhiều người xem, cụ thể là từ tầng hai của nhà kho tương lai của D&E "Sovelmash". Tại đây, công việc định hình trần nhà đã bắt đầu, các tấm định hình được trải ra, sau đó gia cố bằng cốt thép sẽ được thực hiện và tiếp theo là đổ bê tông. Sau khi tất cả các công việc cần thiết đã hoàn thành, cơ sở sẽ sẵn sàng cho các thiết bị chuyên dụng và nhân viên công ty di chuyển, và tất nhiên, cơ sở sẽ chứa đầy đủ các kho bãi cần thiết.