Kết quả trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Các sự kiện chính của dự án hiện đang diễn ra tại công trường xây dựng "Sovelmash" ở "Technopolis Moscow". Bạn có thể xem các báo cáo video từ công trường gần như hàng ngày. 
 
 Tóm lại, hiện khung kim loại cho các bức tường và phần sàn trong tương lai của bộ phận công nghệ thiết kế và kỹ thuật đang được lắp dựng, và việc đắp nền đang được hoàn thiện ở một số khu vực. 
 
 Tuần trước, được biết các thiết bị cho dây chuyền sản xuất tự động được đặt hàng từ Trung Quốc đã hoàn toàn sẵn sàng để vận chuyển tới Zelenograd. Điều này đã được đối tác của công ty, ông Victor Arestov, người đang ở Trung Quốc để đã giám sát việc chuẩn bị thiết bị thông báo. 
 
 Tại cơ sở cho thuê của "Sovelmash", mọi thứ có thể cũng đang được thực hiện để tiến gần hơn đến ngày có thể vận hành D&E. Công tác chuẩn bị mặt bằng cho dây chuyền sản xuất đang được hoàn thiện tại đây. Sau khi thiết bị được cài đặt và gỡ lỗi, quá trình thiết lập phương pháp luận cho dây chuyền, đào tạo nhân viên vận hành, tạo chương trình và các công cụ cần thiết, sản xuất các nguyên mẫu động cơ sẽ bắt đầu. Tại đây có thể sản xuất các lô động cơ điện nhỏ với số lượng lên đến 12.000 chiếc, tùy thuộc vào nhu cầu. Sau đó, dây chuyền tự động sẽ được chuyển đến lãnh thổ D&E