Công trường "Sovelmash" / Ngày thứ 6

Chúng tôi tiếp tục cập nhật cho các bạn về công việc hiện tại trên công trường "Alabushevo". Tất cả các video tuần này về việc xây dựng D&E "Sovelmash" được phát hành vào ngày quay.

Điều này nghĩa là bạn sẽ có cơ hội xem tất cả các thay đổi diễn ra gần như theo thời gian thực! Hãy để lại bình luận nếu bạn thích định dạng phát hành video này.

Trên kênh của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy thông tin liên quan và cập nhật nhất về việc xây dựng của bộ phận thiết kế và công nghệ kỹ thuật. Hãy tiếp tục theo dõi nhé!