Công trường "Sovelmash" / Ngày thứ 5

Chúng tôi tiếp tục loạt bài tường thuật từ hiện trường trên lãnh thổ của SEZ "Technopolis Moscow", nơi đang tiến hành xây dựng D&E "Sovelmash".

Hãy xem video về công việc đang thực hiện và theo dõi tin tức của chúng tôi - trong tương lai gần, chúng tôi sẽ phát hành một video mới về việc xây dựng D&E!