Công trường "Sovelmash" / Ngày thứ 4

Bất chấp thời tiết xấu, mọi việc vẫn đang diễn ra sôi nổi trên công trường. Công việc đang hoàn thiện, phần khung của tòa nhà đang hình thành - dầm sàn, dầm mái, thanh giằng giữa các cột và thanh giằng ngang giữa các dầm mái đang được lắp đặt, và các bó tấm định hình đang được đưa vào các sàn. Ngoài ra, việc đổ bê tông móng cho các cột kim loại của khung tòa nhà vẫn đang được tiếp tục.

Hãy theo dõi tin tức của chúng tôi — các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị.