Công trường xây dựng "Sovelmash" / Lắp đặt, ngày thứ ba

Trong video mới, các bạn có thể quan sát tiến độ lắp dựng khung cho tòa nhà D&E "Sovelmash". Ngoài ra còn có công việc đang tiến hành với các tấm tầng hầm và những hoạt động khác.
 
 Chúng tôi sẽ sớm quay một video mới về tình hình hiện tại ở công trường. Hãy theo dõi tin tức của chúng tôi nhé!