Công trường xây dựng "Sovelmash" sau một ngày

Tiếp tục sê-ri video không cần bình luận thêm. Trong video này, các bạn sẽ nhìn thấy những thay đổi đã diễn ra trên công trường sau một ngày.