Ngày 11 tháng 5 là ngày cuối cùng để bạn ghi tên mình vào lịch sử của "Sovelmash"

Chúng tôi xin nhắc rằng hôm nay - ngày 11 tháng 5 năm 2021 - là ngày cuối cùng bạn có thể gửi thông tin chi tiết của mình để tạo thành viên thời gian "Sovelmash". 
 
 Lễ chôn cất viên thời gian sẽ sớm được tổ chức. Và hiện bạn vẫn còn cơ hội để ghi tên mình vào lịch sử của "Sovelmash". 
 
 Tôi có thể làm điều đó bằng cách nào? 
- Dùng một mảnh giấy, viết tay họ và tên của bạn, tên viết tắt, một điều ước ngắn gọn tới "Sovelmash" và ký tên; 
- Scan mảnh giấy này rồi gửi đến konkurs@solargroup.pro; 
- Trong dòng tiêu đề, hãy viết "Time Capsule (Viên Thời Gian)" và ghi rõ họ của bạn;
- Trong phần nội dung, hãy nhớ đề cập đến địa chỉ e-mail đã được sử dụng để đăng ký tại văn phòng hành chính của dự án;
 
 Gửi tất cả các thông tin trước ngày 11 tháng 5 năm 2021.
 
 Chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ chính xác của sự kiện chôn viên thời gian sau. Thông tin này sẽ được công bố tại tất cả các nguồn chính thức của dự án.
 
 Hãy theo dõi tin tức của chúng tôi nhé!