Ghi tên bạn vào lịch sử của "Sovelmash" — giờ vẫn chưa quá muộn!

Quay lại mùa hè năm 2019, lúc đó chúng tôi bắt đầu định hình danh sách những người tham gia dự án để tạo một viên thời gian, nơi ghi lại tên của tất cả những người đã đầu tư vào dự án và gửi yêu cầu đến công ty. Việc thu thập dữ liệu đã hoàn thành vào tháng 10 năm 2020 và đã gần đến thời gian chôn viên thời gian, nhưng do có quá nhiều yêu cầu, chúng tôi sẽ một lần nữa trao cơ hội này cho những ai đã bỏ lỡ thông báo hoặc tham gia dự án muộn. 
 
 Vào cuối giai đoạn zero tại công trường "Alabushevo", một sự kiện sẽ được tổ chức để chôn viên thời gian. Và hiện bạn vẫn còn một cơ hội để ghi tên mình vào lịch sử của "Sovelmash". Điều này có thể được thực hiện từ nay đến hết ngày 11 tháng 5 năm 2021. 
 
 Chúng tôi xin nhắc rằng chỉ các nhà đầu tư dự án - những người đã trở thành chủ sở hữu gói đầu tư ở bất kỳ giai đoạn tài trợ dự án nào — mới có thể ghi lại dấu ấn của mình trong lịch sử của bộ phận công nghệ thiết kế và kỹ thuật (D&E). 
 
 Bạn mua gói đầu tư lúc nào không quan trọng — ở giai đoạn đầu tiên hay ngay ngày hôm nay, bất kể giá trị danh nghĩa và hình thức thanh toán (trả góp hay trả một lần) ra sao - bạn vẫn có thể tham gia và gửi thông tin của bạn đến chúng tôi.
 
 Tôi có thể làm điều đó bằng cách nào? 
- Dùng một mảnh giấy, viết họ và tên, cũng như tên viết tắt của bạn cùng một điều ước ngắn gọn đối với "Sovelmash" và ký tên; 
- Scan mảnh giấy này rồi gửi đến konkurs@solargroup.pro; 
- Trong dòng tiêu đề, hãy viết "Time Capsule (Viên Thời Gian)" và ghi rõ họ của bạn;
- Trong phần nội dung, hãy nhớ đề cập đến địa chỉ e-mail đã được sử dụng để đăng ký tại văn phòng hành chính của dự án;
 
 Gửi tất cả các thông tin trước ngày 11 tháng 5 năm 2021.
  
 Viên thời gian sẽ được chôn trong khuôn viên của công ty ở SEZ Technopolis "Moscow", bên cạnh tòa nhà D&E, bên dưới một tấm bia kỷ niệm dành riêng cho dự án.
 
 Chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ chính xác của sự kiện chôn viên thời gian sau. Thông tin này sẽ được công bố tại tất cả các nguồn chính thức của dự án.
 
 Hãy theo dõi tin tức của chúng tôi nhé!