Tương tác với khách hàng tiềm năng của "Sovelmash" | Hỏi & Đáp

Dmitriy Alexandrovich Duyunov: "Các thỏa thuận miệng cần được thực hiện tỉ mỉ hơn thỏa thuận bằng văn bản, nếu không, bạn sẽ không được tin tưởng!"
 
 Một câu hỏi về tương tác với khách hàng tiềm năng của dự án "Sovelmash" đã được gửi đến chuyên mục "H&Đ". 
 
 Dmitriy Alexandrovich Duyunov đưa ra câu trả lời như sau:
 "Chúng tôi đã làm việc hiệu quả với khách hàng, với một số khách hàng - từ năm 2009, 2011. Công việc này không dừng lại mà còn bước sang một giai đoạn mới. Quá trình này không diễn ra tức thời, nó phát triển linh hoạt, và khi dự án tiến triển, động lực cũng tăng lên. Số lượng những cuộc tiếp xúc ngày càng tăng, các cuộc đàm phán ngày càng trở nên thực chất và gay gắt hơn, và một số yêu cầu đối với thiết bị chế tạo đang được làm rõ. Tự thân dự án không phải là một cá thể, cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Ví dụ: chúng tôi thỏa thuận với một khách hàng tiềm năng nhằm sản xuất một sản phẩm nhất định, tức là mặt hàng này sẽ được sản xuất, do đó, quá trình này sẽ thiết lập các dòng tài chính chuyển dịch, dẫn đến phân phối lại trên thị trường lao động, nguyên vật liệu, thiết bị, v.v. Do đó, các sản phẩm mới dựa trên công nghệ của chúng tôi sẽ xuất hiện trên thị trường. Tôi nghĩ theo thời gian kết quả của các cuộc đàm phán sẽ được biết đến." 
 
 Để tìm hiểu thêm, hãy đăng ký theo dõi các nguồn tin chính thức của chúng tôi. Hãy là người đầu tiên biết về các sự kiện và tin tức của "Sovelmash"!