Công việc quy mô lớn đang được tiến hành tại địa điểm "Alabushevo" để lắp dựng nền móng cho tòa nhà D&E

Chưa phải là quá lâu kể từ báo cáo cuối cùng từ công trường xây dựng "Alabushevo", nhưng như các bạn có thể thấy trong video mới nhất, các thay đổi là rất đáng kể. Công việc đổ bê tông và lắp dựng sàn móng đang được gấp rút tiến hành. Video cho thấy một phần móng đã được đổ bê tông sẵn và công tác chuẩn bị chỗ đổ móng mới đang được tiến hành. Ngay lúc này, các hoạt động quy mô lớn đang được tiến hành trên công trường nhằm mục đích khẩn trương xây dựng và đưa tòa nhà D&E "Sovelmash" vào hoạt động.
 
 Công tác vận chuyển thiết bị và động cơ đến các khu vực cất giữ tạm thời trên lãnh thổ D&E tương lai cũng được tiếp tục. 
 
 Hây xem video thể hiện sống động tất cả các quy trình được mô tả phía trên và theo dõi để nhận thêm nhiều video về các sự kiện mới nhất trong dự án "Động cơ của Duyunov"!