Đầu tư sinh lời: đảm bảo chiết khấu của bạn trước khi chuyển đổi giai đoạn

Vào ngày 1 tháng 5, dự án "Động cơ của Duyunov" sẽ bước vào giai đoạn gây quỹ 16 trong tổng số 20 giai đoạn theo kế hoạch. Việc xây dựng "Sovelmash" D&E đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Công ty đang tiến gần hơn đến việc hiện thực hóa mục tiêu của dự án — phát triển toàn diện các động cơ tùy chỉnh hiệu quả nhất thế giới. 
 
 Nguy cơ đối với nhà đầu tư sẽ giảm sau từng giai đoạn mới. Đồng thời, chiết khấu đối với cổ phần đầu tư cũng giảm. Thế nên, tốt nhất là đầu tư vào dự án ở giai đoạn hiện tại, đến hết ngày 30 tháng 4. 
 
 CHÚ Ý! Bạn có cơ hội đảm bảo mức chiết khấu áp dụng cho giai đoạn 15, hoặc thậm chí là các giai đoạn trước đó, để trong tương lai có thể tiếp tục mua cổ phiếu đầu tư ở mức giá cũ, có lợi hơn. 
 
 Tôi có thể làm vậy bằng cách nào? 
 Chúng tôi xin nhắc bạn rằng dự án có một ưu đãi đặc biệt. Những người đã mua gói đầu tư có thể mua gói mới với mức chiết khấu áp dụng cho giai đoạn mà gói trước đó được mua. 
 
 Ai sẽ được hưởng lợi từ ưu đãi này? Thực tế là — toàn bộ nhà đầu tư vào dự án! 
 
 1. Những người thanh toán theo hình thức trả góp. Theo điều khoản của giai đoạn khi gói trả góp hiện tại được phát hành, bạn có thể mua một hoặc nhiều gói đầu tư với bất kỳ mệnh giá nào (lớn hơn, nhỏ hơn hoặc giống gói trước đó). Như vậy, bạn sẽ có thể thực hiện thanh toán nhiều gói trả góp cùng một lúc. 
 
 2. Những người vừa hoàn thành trả góp trong thời gian gần đây. Bạn có thể mua một gói mới theo điều khoản của gói trước đó trong vòng 30 ngày kể từ lần thanh toán trả góp cuối cùng. Nói cách khác, bạn sẽ tiếp tục thanh toán hàng tháng với số tiền như trước đây nếu mua một gói có cùng mệnh giá (hoặc số tiền thanh toán sẽ thay đổi đôi chút nếu bạn mua gói khác). Cứ thử hình dung lợi nhuận của bạn mà xem: ở giai đoạn 15, bạn có thể mua cổ phần đầu tư với mức chiết khấu áp dụng cho giai đoạn 10 hoặc giai đoạn 6 (tùy thuộc vào thời điểm bạn mua gói trước đó). 
 
 3. Những người mua gói đầu tư đầu tiên trong dự án hoặc đã hoàn thành chương trình trả góp từ lâu. Bằng cách mua một gói trả góp ở giai đoạn 15, bạn sẽ có thể mua gói khác với mức chiết khấu tương tự ở các giai đoạn sau, lúc chi phí cổ phần cho những người tham gia dự án mới sẽ tăng lên đáng kể. 
 
 Các tính năng của văn phòng hành chính sẽ cho phép bạn mua từng gói đầu tư với mức chiết khấu cố định bao nhiêu lần tùy thích, cho đến khi hoàn thành việc gây quỹ cho dự án. 
 
 Chúng tôi tin chắc rằng đây là cơ hội tốt nhất để đầu tư hoặc tăng số lượng cổ phần của bạn trong dự án quốc tế "Động cơ của Duyunov" khi nó đang dần đi đến vạch đích. Mọi người đều thấy rõ rằng nhóm của Dmitriy Duyunov có đủ khả năng giải quyết tất cả các nhiệm vụ nhằm triển khai dự án. Chẳng trách ngày càng có nhiều người tin tưởng vào dự án: số lượng nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác nhau ở giai đoạn 15 đã tăng 7%, vượt mức 36 nghìn người! Chỉ từ giờ đến cuối tháng 4, bạn có cơ hội đầu tư với các cơ hội độc nhất vô nhị sẽ không bao giờ có nữa. Hãy tận dụng cơ hội!