Siemens, ABB, "RED" có phải là đối thủ của "Sovelmash" không?

Trong video mới của phần "Hỏi và Đáp", Dmitriy Duyunov thảo luận về chủ đề cạnh tranh trong kinh doanh, nói về sản phẩm của các công ty đối thủ, cũng như về việc "RED" liên hệ với "Sovelmash".
 
 Tất cả các công ty liên quan đến phát triển và sản xuất động cơ điện đều là đối thủ cạnh tranh ở một mức độ nào đó. Nhưng ngày nay, đại đa số các công ty đều sản xuất động cơ có mức hiệu suất năng lượng không cao hơn IE2. Công nghệ quấn dây kết hợp "Slavyanka" cho phép tạo ra các động cơ tiết kiệm năng lượng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn cấp IE3, IE4 mà lại có cùng khung với động cơ IE1.
 
 Mức tiêu thụ vật liệu của động cơ điện được tạo ra bằng công nghệ quấn dây kết hợp "Slavyanka" (1 kW công suất lắp đặt) thấp hơn 30-40% so với các thiết bị tương tự tốt nhất của nước ngoài trong loại hiệu suất năng lượng tương ứng. Điều này làm giảm chi phí sản xuất, bao gồm tất cả mọi thứ từ số lượng vật liệu đến số lao động được sử dụng. Những yếu tố này giúp phân biệt công ty với các đối thủ cạnh tranh.
 
 Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết bằng cách xem video. 
 
 Theo dõi các cập nhật, đặt câu hỏi trong phần bình luận, và nếu bạn thích video thì hãy nhấn nút thích.