Tin xây dựng “Sovelmash”: lắp đặt móng cho trạm biến áp

Trong các báo cáo gần đây từ công trường "Sovelmash", chúng tôi đã nói về việc đổ tấm bê tông, định hình khung gia cố cho móng và các công việc đang thực hiện khác. Chúng tôi đã nói về các chi tiết và đặc thù khi làm việc trên công trường, giới thiệu các tài liệu thiết kế dự án. Trong báo cáo từ công trường hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày về cách phần móng của trạm biến áp trọn bộ ngoài trời đang được lắp đặt.
  
 Trạm biến áp trọn bộ được sử dụng để thay đổi điện áp và phân phối điện giữa các cơ sở kết nối với nó. Trạm giúp ổn định nguồn cung cấp điện, tránh hiện tượng tăng điện áp trong quá trình vận hành thiết bị điện.
  
 Một giai đoạn không thể thiếu của việc lắp đặt các trạm biến áp là khâu định hình móng, quá trình sẽ được trình bày trong video này.
  
 Trước đây, trong khu vực công trường D&E, điện được cung cấp từ một tổ máy phát điện. Bây giờ, để phục vụ mục đích đó, một trạm biến áp trọn bộ ngoài trời sẽ được xây dựng, bên trong lắp đặt các máy biến áp, và nguồn điện sẽ được cung cấp từ SEZ "Technopolis Moscow". Do vậy, tổ máy biến áp được lắp đặt sẽ tạo ra nhiều điện hơn trước đây. Trạm biến áp trọn bộ ngoài trời sẽ cấp điện cho toàn bộ công trường cho đến khi kết thúc hoạt động thi công.
  
 Hãy xem video của chúng tôi để cập nhật các tin tức và sự kiện mới nhất về "Sovelmash".