Gradbena lokacija "Sovelmash" danes

Na gradbišču PKTP "Sovelmash" v PGC-ju Tehnopolis "Moskva" se aktivno nadaljuje namestitev kovinskih konstrukcij.

Menimo, da sveži posnetki, ki so posnetki neposredno na prizorišču, ne potrebujejo dodatnih komentarjev!